Kirjanpitäjästä huippuasiantuntijaksi

Kaukana on vuosi 1985, jolloin alan oppilaitoksissa opeteltiin kirjanpitoa tiliristikoiden avulla, ja kaikki kirjaukset tehtiin paperille debet/kredit viennein. Yrityksissä laskettiin laskukoneella sosiaalikulut, poistot, varaston muutokset ja muut jaksotukset, joista kirjanpitoon kirjattiin muistiot. Laskut ja muut tositteet olivat mapeissa käsinkirjoitettuine tiliöinteineen. Veroilmoitukset laadittiin esitäytetyille lomakkeille, jotka posti kuljetti verottajan käsiteltäväksi. Ei ollut niin tarkkaa, saapuiko ilmoitus eräpäivään mennessä. Asiointi hoidettiin puhelimella tai kirjeitse, ei ollut sähköpostia eikä internetiä.

Yli 30 vuotta myöhemmin, 2019, sähköiset taloushallinto-ohjelmat ovat jo laajalti käytössä. Myös verottajan palvelut ovat sähköistyneet vauhdilla. Asiointi hoidetaan sähköpostitse, Skypellä tai muulla sähköisellä medialla. Kirjanpito- ja palkka-ohjelmat tuottavat jaksotukset automaattikirjauksina, kunhan järjestelmän parametrit ja prosentit ovat kohdallaan. Yritysten reskontrien välillä suihkivat verkkolaskut tiliöityvät ja tarkastuvat automaattisesti maksukelpoisiksi. Vain virheelliset tai puutteelliset laskut käsitellään manuaalisesti. Nämä kaikki voidaan hoitaa esimerkiksi Puolassa tai Latviassa, missä työvoimakustannukset ovat halvempia kuin Suomessa. Mihin suomalaisia taloushallinnon osaajia enää tarvitaan?

Suomessa taloushallinnon asiantuntijuus korostuu automaation edetessä. Osaamisvaatimusten lista on pitkä:

• mm. palkkojen, sosiaalikulujen, poistojen, varaston, verojen, muiden jaksotusten laskentasäännöt ja kirjaukset
• eri yhtiömuotojen verotus
• arvonlisäverokirjaukset (kotimaa, EU, kolmannet maat)
• tilinpäätöskirjaukset ja viralliset dokumentit
• tuloksen ja taseen oikeellisuus päätöksen teossa (rahoittajat, tavarantoimittajat yms.)
• voitonjaon pelisäännöt ja juridiikka
• konsernilaskenta, IFRS- ja muut vaativat kirjaukset
• asiointi verottajan kanssa täsmällisesti ja oikeaoppisesti eri verovelvollisten kohdalla
• yrityksen liiketoiminnan ymmärtäminen
• tuloslaskelman ja taseen tulkinta yrityksen omistajille
• yhtiöitä koskeva muu lainsäädäntö ja sen soveltaminen
• ohjelmistojen käyttö ja virhetilanteiden selvittäminen

Vaadittu asiantuntijuus ei kuitenkaan riitä yksinään, sillä taloushallinnon työntekijöiltä odotetaan ripeää työskentelyä: yritykset haluavat saada edelliskuukauden tuloksen nopeasti. Työympäristö on myös jatkuvassa muutoksessa, mikä kasvattaa alan tuomia haasteita entisestään.

Taloushallinnon huippuosaajien tarve kasvaa ja työ on mielenkiintoista ja antoisaakin, kunhan työympäristö, motivaatio ja osaaminen ovat kohdallaan.

Toiminta on alkanut!

Olen Terhi Kivimäki, KLT-kirjanpitäjä. Olen ollut alalla yli 30 vuotta
ja viimeiset 14 vuotta tilitoimiston toimistopäällikkönä.
Toimistopäällikön työt jäivät kesällä 2017 ja perustin oman yrityksen.

Terhi Kivimäki KLT