Haluaisin ulkoistaa laskujen käsittelyn ja palkanlaskennan, mutta miten?

Laskujen käsittely ja maksaminen, myyntilaskutus, saatavien perintä, palkanlaskenta, kirjanpito yms. vievät paljon aikaa ja vaativat myös osaamista. Monet yritykset ovat palkanneet henkilön hoitamaan taloushallintoa sekä hankkineet itselleen kalliit laitteet ohjelmistoineen. Kun vastuuhenkilö sairastuu tai eläköityy, ohjelmistot eivät toimi tai laitteet rikkoutuvat, tilanne on hankala. 

Nykyisin tilitoimistojen palvelut ja asiakkaiden käyttöön tarjotut ohjelmat kattavat lähes kaiken taloushallintoon liittyvän, ja yrittäjän tehtäväksi jää laskujen hyväksyntä nappia painamalla. Asiakasohjelmat ovat helppoja ja edullisia käyttää.

Ota yhteyttä,

jos haluat pohtia ulkoistamista. Lasketaan yhdessä, mitä toiminnot nykyisellään maksavat ja mitä ne maksaisivat ulkoistettuna. Kerron myös, miten asiat hoituvat tilitoimistossa ja mitä yrittäjän pitää tehdä. Olen lisäksi tukena, kun valitset tilitoimistoa ja haluat tehdä muutoksen.